vagari@vagari.hr

DLACZEGO B.P. VAGARI

Wspomnienia

Niewiele rzeczy tak bar­dzo oszu­kuje jak wspomnienia.

Zaufanie

Ludzie ge­nial­ni są podzi­wiani, bo­gatym się zaz­drości, potężni budzą strach, ale tyl­ko ludziom z cha­rak­te­rem można zaufać.

Doświadczenie

Biuro podróży VAGARI z Chorwacji prowadzi działalność turystyczną od 1999 roku.